החיים מזמנים לנו מפגשים רבים, מהם כאלה הנרמזים לנו במבחר המדגמי של השירים המצורפים.
הם חלק אקוטי מהווייתנו, גם כשהם אקראיים ואינם ראויים לכאורה לדגש או למקום מרכזי.

מפגשים במקומות בנאליים – על הבאר, במכולת, בתור לרופא או סתם ברחוב –עשויים להתברר כצמתים מרכזיים בחיינו צופני אפשרויות חדשות, והבלחות אור המותירות את תחושת המגע האנושי גם בסיומם. קול קורא זה נוצר על רקע ערעור מסוים של אפשרויות המגע החם, הפיזי והבלתי אמצעי בצל הקורונה, ובמקביל על רקע כוחו המתעצם של מגע העיניים במפגשים שבחיינו, כזה שאנחנו מייחלים לקחת עמנו גם אל הימים ש"אחרי".                         שבוע אחרון למשלוח שירים, קטעי ספוקן וורד וקטעי ספרות קצרים מוזמנות: 

לטופס