מפגשים

החיים מזמנים לנו מפגשים רבים, מהם כאלה הנרמזים לנו במבחר המדגמי של השירים המצורפים.הם חלק אקוטי מהווייתנו, גם כשהם אקראיים ואינם ראויים לכאורה לדגש או למקום מרכזי. מפגשים במקומות בנאליים – על הבאר, במכולת, בתור לרופא או סתם ברחוב –עשויים להתברר כצמתים מרכזיים בחיינו צופני אפשרויות חדשות, והבלחות אור המותירות את תחושת המגע האנושי גם … המשך לקרוא מפגשים