אירועים

בגלריית המקלט

נשים כותבות בעקבות רחל

6.11.18

שירה וגרושה

27.11.2018

דמות החסיד באמנות היהודית

14.3.2019

סיורי סליחות

2018