תקנון פלטפורמה קול. שירה. אישה

  1. האמן ימסור להנהלת הגלריה חומר ביוגרפי וצילומי עבודות לצורך פרסום ושיווק. האמן מאשר לגלריה להדפיס את עבודותיו לצרכי פרסום וכן לצורך תצוגה בתערוכה/ כתב עת. האמן מאשר לגלריה לעשות כל שימוש פרסומי, אקדמי, תצוגה, פרסום בכתבי עת, מגזין ותערוכות באופן פיזי או מקוון של כלל החומרים, העבודות, התמונות והיצירות שיועברו על ידו לעמותת תואר, על ידו או על ידי מי מטעמו.
  • האמן מסכים כי העמותה רשאית לעשות ביצירות האמורות כל שימוש כאמור בכל מדיה או פלטפורמה ללא הגבלת זמן או מיקום. האמן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין שימוש זה מעבר למה שסוכם מפורשות עם הגלריה ובמידה שסוכם על תשלום כאמור.
  • האמן מצהיר כי היצירות האמורות הן מקוריות ואינן מפירות זכויות קניין רוחני או זכויות יוצרים של צדדים שלישיים כלשהם, והוא רשאי להעבירם לגלריה ללא מגבלות. האומן מצהיר כי שימוש כאמור של הגלריה ביצירות לא יפגע בזכויותיו המוסריות, בפרטיותו או במוניטין שלו ולא יהיו לו כל טענות לעמותה בשל כך.
  • האמן מסכים כי הגלריה רשאית לעשות כל שימוש בשמו, קולו, או דמותו בקשר עם פרסום היצירות, אלא אם כן הוסכם מפורשות בין הצדדים שלא לעשות כן ולהציג את שם האומן כמחבר היצירה או היוצר בפרסומים ואירועים בהם נהוג ומקובל לעשות כן.
  • הצדדים מסכימים כי בעלות הקניין הרוחני ביצירות אינה עוברת לגלריה ככל ולא הותר בידה קודם לכן וכי מוענק לה אך ורק רישיון שימוש ביצירות כאמור בכתב הסכמה זה.

6 .         האומן מתחייב שבמידה ויאשר פרסום נוסף של יצירתו שפורסמה  בפלטפורמה לראשונה,     יופיע ציון פרסום קודם שהעבודה הופיעה בכתב העת קול.שירה.אישה./ גלריית המקלט.

כתיבת תגובה