קול שירה אישה.
כתבי עת

גלריית המקלט ייסדה את כתב העת הנשי "קול.שירה.אישה" בשנת 2018, תשע"ח. על מנת לאפשר פלטפורמה איכותית לכתיבה, שירה ואמנות בנושאי יהדות עכשווית. כתב העת מחובר לשדה היצירה במיוחד בפריפירה החברתית ויוצר אירועי נשים יחודיים, חיבורים והזדמנויות.